Miten ryhtyä koirankasvattajaksi?

Mikäli koirat ovat lähellä sydäntä ja niistä on jo paljon kokemusta, voi koiraihminen ryhtyä koirankasvattajaksi. Kennelpiirit järjestävät kasvattajille erilaisia kursseja. Rotupuhtaan naarasyksilön omistajana voi aloittaa kasvatustoiminnan. Koirankasvattaja saa rekisteröityä kennelnimen vain jos on käynyt vaadittavat koulutukset. Kennelnimi on rekisteröidyn koiran nimen alkuosa ja se käyttäytyy kuin sukunimi, jolloin rekisteröidyn koiran alkuperä selviää nimestä.

Kennelliiton alaisuudessa järjestettävät kasvattajan peruskurssit painottuvat koirarekisteriin, koiran rakenteeseen ja genetiikkaan, synnytykseen sekä pentueen hoitoon ja näiden ohella myös tutustutaan myös Kennelliiton sääntöihin, ohjeisiin sekä lomakkeisiin ja lainsäädäntöön liittyen koiran myymiseen. Koiramme-lehdessä ilmoitetaan kursseista, kuten myös Kennelliiton ja kennelpiirien omilla verkkosivuilla. Lopputentin hyväksytysti suorittaneille toimitetaan kurssitodistus, jota vastaan voi hakea kennelnimeä.

Oman rodun tunteminen on tärkein lähtökohta kasvattajaksi ryhtyessään. Jalostuskoiran terveydentila, luonne ja ulkonäkö tulee olla asianmukaisella tasolla. Kennelliitto tai sen alaiset rotuliitot määrittävät vähimmäisterveystarkastukset ja antavat niiden tuloksille suositustasot. Suositustasot eivät nimensä mukaisesti ole vaatimuksia, mutta hyvän pentueen saadakseen kannattaa odottaa suositukset täyttävää yksilöä.

Kasvatusta tehdään aina rakkaudesta lajiin, eikä missään nimessä rahan takia. Vastuu on suuri ja se jatkuu vielä senkin jälkeen kun olet luovuttanut pennut seuraavalle omistajalle. Etenkin jos jatkat kasvatustoimintaa, on tärkeää seurata kasvattejasi sairauksien ja muiden mahdollisten virheiden osalta, jotka voivat ilmentyä vasta vuosienkin kuluttua. Myös kasvattisi uusi omistaja saattaa tarvita tietojasi ja taitojasi myöhemmin, joten koiran hyvinvoinnin tähden sinun on tärkeää pysyä tavoitettavissa.

Kasvattajan tulee omata laaja tietämys harrastamastaan rodusta ja jalostustoiminnasta. Tähän onkin paras vaihtoehto rotuliittojen tarjoamat koulutukset. Kasvatettavien koirien tulee olla käyttötarkoituksenmukaisia, puhdasrotuisia, terveitä ja hyväluonteisia. Lajinomainen luonne on myös tärkeää, koira ei saa olla liian arka eikä aggressiivinen. Naaraan pennutusväli tulee olla riittävän väljä ja toiminnassa tulee muutenkin ottaa huomioon koiran ikä ja terveys. Astutuskäyttöön sopivaa urosta naaraalleen etsivän kasvattajan tulee huomioida koirien virheet ja mahdolliset sairausalttiudet myös suvun osalta. Kasvattajan tulee osata koota pennuille oikeanlaisen kasvuympäristön, jossa on riittävästi virikkeitä – turvallisuutta unohtamatta. Toisaalta pennut tulee totuttaa ihmisiin ja normaaleihin arjen ääniin.